Obra Nova

Edificis unifamiliars ( aillats, entremitgeres, aparellats, etc )

Edificis plurifamiliars ( habitatges, oficines, etc )

Locals comercials

Naus industrials

Locals de restauració ( bars, restaurants, hotels, etc )

Garatges i parquings